Анна Божкова

Анна Божкова е член на УС на ВАНЕ и генерален мениджър на Арте Спа § Парк (Велинград).