Антония Писленска
Клъстър генерален мениджър
Rosslyn Hotels

Антония Писленска е клъстър генерален мениджър на Rosslyn Hotels.