На 27-ми ноември миналата година, в Гранд Хотел София, 18 изпълнителни директори, генерални мениджъри и собственици на 4- и 5-звездни хотели учредиха Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ).

В точния момент…
През последните няколко години ясно се очерта необходимостта от създаването на клуб — гилдия на професионалистите в мениджмънта на хотели, която:

  • да създаде работеща платформа за периодичен и неформален нетуъркинг
  • да осигури възможности за дебат по актуални за професията теми.
  • чрез различни събития да съдейства за повишаването на квалификацията както на членовете си, така и на техните служители.
  • да работи в посока налагането и поддържането на високи етични и професионални стандарти и с течение на времето да се превърне в своеобразен защитник и пазител на имиджа на професията.

…правилната организация…

  • Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели е сдружение на физически (не юридически) лица.
  • БАПМХ се грижи за интересите на хората, които управляват хотели и хотелски групи – изпълнителни директори, оперативни директори, клъстър генерални мениджъри, генерални мениджъри, управители, комплексни управители, собственици, ангажирани с управлението на хотела и др.
  • БАПМХ преследва професионални и съсловни, а не политически или лобистки цели.

…от подходящите инициатори
Уредяването на БАПМХ става по инициатива на организаторите на Хотелския инвестиционен форум. След няколко успешно проведени конференции и многобройни дискусии по време на тях, ясно се очерта необходимостта от създаването на общност на професионалистите, които управляват хотели – социален и професионален кръг, в който те да общуват с колеги, да се информират за новостите в бранша и да решават съвместно специфични проблеми и предизвикателства, пред които са изправени.