Събрание на УС на БАПМХ на 19 март в Sense Hotel Sofia

Покана

за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Уважаеми членове на УС на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели,

На основание Чл. 39. (1) от устава на Асоциацията ви каня на редовно заседание на Управителния съвет на БАПМХ, което ще се проведе на 19 март 2019 г., от 9:00 ч в Sense Hotel (София)

при следния дневен ред:

  • Разглеждане на нови кандидатури за членство в Асоциацията.
  • Обсъждане на потенциални партньорства и меморандуми за сътрудничество с други организации (асоциации).
  • Обсъждане на варианти за представяне на БАПМХ по време на 4-я Hotel & Tourism Investment Forum, на 29 и 30 май 2019.
  • Други

С пожелание за успешен ден,

Жулиета Серафимова
Председател на УС
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели