УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ВАНЕ

Жулиета Серафимова
Никола Петков
Председател на УС
Изпълнителен директор
Заместник - председател на УС
Заместник - председател на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Ивайло Кожухаров
Йордан Куванджиев
Член на УС
Член на УС
Член на УС
Член на УС