Българска Асоциация на Професионалистите в Мениджмънта на Хотели 
Bulgarian Association of Hotel Executives (BAHE)

 

 

                    Т: +359 888 436 403
                    Т: +359 889 203 606
                    Email: office@bahe.bg