Българска Асоциация на Професионалистите в Мениджмънта на Хотели (БАПМХ)
Bulgarian Association of Hotel Executives (BAHE)

Т: +359 888 436 403
Т: +359 889 203 606
Email: office@bahe.bg