Драгослав Минчев

Драгослав Минчев е генерален мениджър на Метрополитън Хотел София.
Той е завършил Английска гимназия, бакалавър специалност „Туризъм” в СУ „Св. Климент Охридски”, както и магистратура „MBA – Стопанско Управление” от Стопански Факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Драгослав Минчев има дългогодишен опит в туристическата индустрия. Участвал в изграждането и управлението на знакови и успешни проекти в София."
Драгослав Минчев има дългогодишен опит в туристическата индустрия. Участвал в изграждането и управлението на знакови и успешни проекти в София."