Елица Величкова
Генерален мениджър
Сенс Хотел (София)

Елица Величкова е генерален мениджър на Сенс Хотел (София).