Георги Дучев

Георги Дучев е изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (Bulgarian Association of Hotel Executives – BAHE).
Той е и директор на Хотелския форум – единствената ежегодна международна конференция у нас, посветена на инвестиции и управление на хотели.