Георги Дучев
Изпълнителен директор
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (ВАНЕ)

Георги Дучев е изпълнителен директор на ВАНЕ и директор на Хотелския форум – (Hotel & Tourism Investment Forum) – най-голямата ежегодна конференция за инвестиции, управление и маркетинг на хотели в България.