Ива Георгиева
Член на УС
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (ВАНЕ)

Ива Георгиева е член на Управителния съвет на ВАНЕ и директор „Стратегическо развитие“ на Хотелския форум – (Hotel & Tourism Investment Forum) – най-авторитетната конференция за инвестиции, управление и маркетинг на хотели в България.