Ивайло Кожухаров

Ивайло Кожухаров е член на УС и съучредител на Българска асоциация на Професионалистите в мениджмънта на хотели.
Експерт по туризъм с над 17 години професионален опит както като ръководител, така и като консултант на редица успешни хотелски комплекси в България.