Никола Петков

Никола Петков е изпълнителен директор на FPI Hotels & Resorts.