ОТНОСНО
УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В условията на извънредно положение поради разпространението на COVID-19 в България и по света е невъзможно не само изпълнението на договори за туристически пакети, сключени от туроператори, но и изпълнението на договорите за предоставяне на туристически услуги, пакетни или не, които са сключени директно между потребителите и доставчиците на такива услуги – хотелиери, ресторантьори и т.н. Даването на указания и препоръки единствено по отношение на сделките с туроператори създава убеждение у потребителите, че разясняваните от МТ и КЗП положения касаят единствено отношенията с туроператорите, което е подвеждащо и поставя останалите доставчици на туристически услуги в неравностойно положение и невъзможност да убедят потребителите, че следва да проявят и към тях същото търпение и разбиране, за които се съветва в дадените указания и препоръки.

На основание чл. 4, т. 1 от ЗМДВИП се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени не само в Закона за туризма, но и в Закона за защита на потребителите, и всеки друг закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. С оглед издадените ограничителни заповеди, потребителите имат право да прекратят сключените договори за ползване на каквито и да било туристически услуги и да поискат възстановяване на предплатените суми и правото им произтича и от общото правило на чл. 122 и чл. 124 от Закона за защита на потребителите, дори и предплатените туристически услуги да е възможно да бъдат предоставени, но не и в съответствие с договора. Същото следва и от общото правило на чл. 87 ал.2 от Закона за задълженията и договорите, тъй като изпълнението на туристическите услуги съгласно договореното е станало невъзможно.

Така например масово са предплатени пакетни туристически услуги в СПА хотелите – настаняване, хранене в ресторант и ползване на СПА-център, които с оглед невъзможността да бъдат пълноценно предоставени, се анулират от потребителите, дори ползването им да не е абсолютно забранено. Коректно и равнопоставено е тези случаи да се приравнят в публичните изявления на МТ и КЗП на случаите, за които вече са дадени указания и препоръки, като се информират потребителите, че сроковете, в които могат да получат възстановяване на сумите, са удължени, както и да бъде съответно препоръчано приемането на заместващи ваучери.

 

———-

Уточнение: Можете да свалите писмото във вид за редактиране оттук >>

Всякакви допълнения и идеи свързани с писмото изпращайте на имейл office@bahe.bg

Categories: Новини