Радослав Котларов
Изпълнителен директор
ГБС Турс и ГБС Инвест

Радослав Котларов е изпълнителен директор на ГБС Турс и ГБС Инвест.