Станислава Ангелова
Оперативен директор
Хотел Вега София

Станислава Ангелова е оперативен директор на хотел Вега София.