Светла Станева
Мениджър корпоративно развитие
Дипломат Плаза (Луковит)

Светла Станева е мениджър корпоративно развитие на хотел Дипломат Плаза (Луковит)