Светла Станева

Светла Станева е мениджър корпоративно развитие на хотел Дипломат Плаза (Луковит).