Светослав Панев

Светослав Панев е генерален мениджър на хотел Бест Уестърн Премиер София Еърпорт.