На 9 април се проведе втората виртуална среща на ВАНЕ от поредицата “Хотелски антикризисен щаб”. Участниците в срещата обмениха опит и идеи за решаване на текущи проблеми и предизвикателства в управлението на хотела.