ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели, ВАНЕ развива следната дейност:

  • Организиране на редовни срещи на членовете за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с управлението на хотела.
  • Провеждане и организиране на семинари, курсове, обучения, срещи с български и чуждестранни специалисти по актуални въпроси, свързани с управлението на хотела и туризма, като цяло.
  • Публикуване на специализирана литература.
  • Участие във всякакъв род национални и международни събития, които могат да допринесат за постигането на целите на Асоциацията.
  • Различни маркетингови инициативи за популяризиране на Асоциацията.
  • Привличане на партньори, дарители и спонсори за успешното развитие на Асоциацията и за постигане на целите й.
  • Установяване на контакти и участие в работата на други български и международни организации, чиято дейност е свързана с туризма.
  • Подготовка и участие в български и международни проекти по приоритетни теми в туризма.