Можете да изтеглите молбата за членство в Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели оттук >>

След като попълните молбата, моля да я изпратите на имейл: office@bahe.bg или се свържете с нас оттук>>