Основни цели на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели са:

  • ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И НОУ-ХАУ: Чрез семинари, конференции, обучения, изложения и специализирана литература, да съдейства за повишаването на квалификацията, а също за професионалното и личностно развитие на членовете си.
  • ПЛАТФОРМА ЗА КОНТАКТИ: Чрез периодични срещи, да създаде среда за контакти и обмен на информация между членовете си.
  • ИМИДЖ: Да пази доброто име на професията на хотелския мениджър, както и да популяризира добрите практики в нея.
  • МАРКЕТИНГ: Чрез различни инициативи да съдейства на членовете си за привличане на нов бизнес и нови клиенти.
  • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Да представлява гилдията пред различни държавни, общински, международни и браншови организации и институции, както и пред медиите.
  • ПАРТНЬОРСТВА: Да съдейства на членовете си за контакти с делови партньори. Да развива партньорска мрежа от организации и компании, така че да осигури достъп на членовете си до екслузивни оферти и условия от доставчици.
  • ЕТИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ: Да работи в посока приемането, налагането и поддържането на високи етични и професионални стандарти в областта на управлението на хотела.