Време е хотелиерите да престанат да се вторачват само в ЗАЕТОСТТА, а да започнат да следят внимателно ПЕЧАЛБАТА на хотела, защото колкото и парадоксално за звучи, двете не винаги вървят ръка за ръка. Напълно е възможно при по-висока цена на нощувката и по-ниска заетост, в крайна сметка хотелът да реализира по-висока печалба в сравнение със случая, когато има по-висока заетост, но за сметка на по-ниската цена. Това беше един от изненадващите изводи по време на първата среща от серията Revenue Circle, която Bulgarian Association of Hotel Executives организира за своите членове на 30 ноември, в наскоро реновирания Rosslyn Central Park Hotel Sofia.

Гост-лектори на събитието бяха:

Проф. Хорациу Тудори – опитен преподавател с обширна експертиза в управлението на приходите и оптимизацията на печалбите, който над 20 години преподава тези дисциплини в „Меката“ на хотелиерското образование в света – École hôtelière de Lausanne (Швейцария).

 Проф. Тудори направи увлекателно въведение в ревеню мениджмънта, като сподели какви първи стъпки да направят хотелиерите, за да оптимизират приходите и печалбата си, какви ресурси да използват, за да получат въвеждаща информация по темата, както и кои са някои от основните грешки при ценообразуването и как да бъдат избегнати.

Елена Пенева е основател на Bright Mojo и брандинг експерт, който в последните 10 години основава и развива две от водещите рекламни агенции у нас, като с тях осъществява над 500 кампании на над 10 европейски пазара.

Елена разказа за силата на брандинга и как хотелиерите могат да го използват като инструмент за повишаване на продажбите. Сред цитираните примери бяха такива на нейни клиенти, като Хаят София, Макси Парк Хотел & Спа и други. 

Любомир Гетов е сертифициран мениджмънт консултант към международната организация ICMCI, чиято компания Another Point Advisers предлага обучения и консултантски услуги в области като стратегия, продажби, управления на процесите, маркетингово позициониране и комуникации на компании от България, Великобритания, Испания, Балканите и страните от Централна Азия.

Любомир Гетов засегна тема, която става ключова за хотелите през последните няколко години, а именно как да разбираме и работим с представителите на различните поколения – Х, милениъли, Gen Z и др.

Ревеню мениджмънтът днес става все по-важен от стратегическа гледна точка за хотелите. Това е комплексна дисциплина, при която, за да се постигне успех, е необходим 360-градусов поглед към операциите (продажби, маркетинг, счетоводство, F&B), сегментирането на пазара (по демографски, географски и няколко други признака), познаване на конкуренцията, анализиране на наличните източници на информация (PMS, channel manager и пр.) и разбира се – прогнозиране на търсенето.    

През 2024 г., темата за ревеню мениджмънта ще бъде все по-често разглеждана по време на срещите на BAHE, защото интересът и реакциите на участниците в Revenue Circle 2023 доказват необходимостта от това.

Categories: Новини