Бизнес климатът в туризма се подобрява, но липсата на персонал може да предизвика нова криза, показва национално допитване

В средата на годината и в разгара на летния сезон, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира второто си национално представително допитване за тази година, с цел да установи какъв е бизнес климатът в хотелския бранш, какви са настроенията сред хотелиерите и въобще каква е реалната картина в туризма – такава, каквато я виждат хората, които ежедневно се занимават с него.

За бизнес средата и настроенията в бранша

Главният извод от допитването – бизнес климатът в туризма и по-специално в хотелския бизнес е станал по-благоприятен в сравнение със средата на миналата година – твърдение, което се подкрепя от над 60% от анкетираните. Около една трета смятат, че няма промяна спрямо 2020 г., а 10% са на мнение, че той се е влошил.

Оптимизмът за перспективите пред бизнеса също нараства. Ако през през първото тримесечие на тази година едва 28% от участниците в допитването са били с позитивна нагласа, то в средата на годината оптимистите са вече почти половината от тях.

След като темата за фалитите при хотелите беше централна за известно време в началото на 2021 г. и на въпроса, дали очакват „вълна от фалити“, цели 70% от запитаните през март отговориха положително, то през юли този процент спада на под 50%.

Очакванията на хотелиерите, как ще се развие входящият туризъм, могат да послужат като индикатор, как те ще планират бизнеса си през следващите месеци. На въпроса „Очаквате ли ръст на туристите у нас в следващите месеци?“ около една трета отговарят положително, малко над 40% са песимисти, а 21% все още не могат да преценят.

Промяната в настроенията сред хотелиерите ясно личи от техните очаквания за времето за възстановяване на бизнеса и връщането му към нивата от 2019 г., която се възприема като върхова за туризма у нас. През март, по-малко от 5% от попълнилите анкетата са очаквали възстановяване след по-малко от година, докато в средата на 2021 г. този процент нараства повече от два пъти – 11,5%. Крайните песимисти – тези, които очакват възстановаване след повече от 5 години, са намалели от 10% на 5%.

Любопитен факт е, че една десета част от попълнилите настоящата анкета отбелязват, че в момента техният бизнес се представя по-добре, отколкото през 2019 г.

Какви са предизвикателствата, къде могат да бъдат търсени възможности

Мненията за мерките, които трябва да бъдат предприети за стабилизиране на хотелския бизнес, варират, като най-много хотелиери са заложили на планирането и реализирането на адекватен маркетинг на дестинацията на международно, национално и регионално ниво – 37%. Следва по-общият отговор за необходимостта от обединение на бранша (29%), както и все по-належащият за решаване въпрос с недостига на персонал, решението на който е ключово според една четвърт от участниците.

Всъщност кадрите или по-скоро все по-трудното им привличане в туризма се очертават като най-сериозният проблем пред хотелския бизнес у нас. Много по-сериозен от недостатъчната заетост, ограниченията за международни пътувания или евентуална четвърта ковид-вълна. Ако през март 50% от участниците в допитването са отговорили, че очакват сериозна липса на кадри в близко бъдеще, то през юли този процент скача почти двойно – 90%.

Ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост е най-доброто решение, с което може да се реши проблемът с кадрите в хотелите, според малко повече от половината от техните мениджъри и собственици. Опцията за внос на персонал се класира на второ място със 17%, а други варианти, като работата с бюрата по труда (6%) и ангажирането на служители във възрастовата група „55+“ (3,5%) в момента не представляват особен интерес.

През тази година се очаква за първи път някои държави, като Франция и Гърция, да въведат изискването за задължително представяне на имунизационен сертификат при посещението на заведения, културни мероприятия и други. На въпроса, дали въвеждането на подобно изискване би се отразило положително на туризма у нас, едва 20% от участниците в допитването отговарят положително, докато над две трети от тях смятат, че подобно изискване по-скоро не би било полезно.

За политическата обстановка и очакванията към партиите

Доверието към правителството и конкретно към министъра на туризма се повишава през последните месеци, показват данните от допитването. Въпреки че болшинството от хотелиерите (54%) продължават да смятат, че мерките на правителството за подпомагане на хотелския бизнес са по-скоро неуспешни, процентът на тези, които ги определят като „отчасти успешни“ е нараснал два пъти – до 44%. Задоволство от работата на министъра на туризма изразяват 20,7% срещу 14% през първото полугодие, а процентът на категорично неодобрение е спаднал от 72% до 35,6%.

Не особено доволен е бизнесът и от програмите на парламентарните партии в часта им за туризма. 65,5% от попълнилите анкетата смятат, че нито една партия не е представила смислена програма, свързана с туризма. От посочилите конкретна политическа сила, както и през март, води „Има такъв народ“ с 19,5%, следвана от „Демократична България“ с 11,5%, а другите партии са или с под 3% или въобще отсъстват в отговорите.

Ситуацията в хотелския бизнес след последните избори ще се подобри, очакват 24% от респондентите, докато 37% са на мнение, че това по-скоро няма да се случи, а 39% все още не могат да преценят. За сравнение, през март т.г. делът на негативно настроените е бил цели две трети, а само 15% са имали положителни очаквания.

За участниците в допитването

В допитването се включиха хотелиери, които управляват леглова база от над 16 000 стаи. Тази леглова база е разпределена основно в градски (42,5%) и морски (30%) хотели, но има също спа и уелнес (10%), както и планински места за настаняване (7%). Преобладават малките и средни места за настаняване – с до 200 стаи (77%) и с категория три и четири звезди (83%). 5-звездният сегмент е представен при 11,5% от отговорите, а мениджърите на хотели и хотелски групи с над 200 стаи съставляват общо 23% от отговорилите.

Пълните резултати от допитването могат да бъдат прегледани тук…

За ВАНЕ

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) е професионална (съсловна) организация, която обединява мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи от цялата страна. Членовете на ВАНЕ управляват главно 4- и 5-звездни градски, ваканционни и спа хотели в цялата страна, които разполагат с общо над 16 хил. стаи, като пряко от техните действия и решения зависи запазването на повече от 20 хил. работни места в туризма.

Въпреки несигурната бизнес среда и непоследователната политика на правителството, 60% от хотелиерите са уверени, че ще успеят да запазят ключовите си служители

Във връзка със сложното състояние на хотелския бизнес у нас, както и предстоящите на 4 април парламентарни избори, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира национално представително допитване, с цел да установи, какво е реалното състояние на бизнеса, какви са настроенията сред хотелиерите и кои според тях са най-належащите предизвикателства за разрешаване. В рамките на само три дни, десетки собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи отговориха на въпросите.

Отговорилите на анкетата хотелиери управляват леглова база от над 17 500 стаи, основно в категория четири звезди (48%), но също така три (34,7%) и пет звезди (12%).

Типът на хотелите, чиито висш управленски състав се включи в допитването е разнообразен – градски, морски, спа и др., както и географското им положение – присъстват места за настаняване от цялата страна.

Без особена изненада, на въпроса „Оптимист ли сте за перспективите пред Вашия бизнес през следващите 6 месеца?“, само 29,3% отговарят положително. Делът на песимистите е 54,9%, а 15,9% отговарят, че все още не могат да преценят.

Кадрите решават всичко?

Заради несигурната бизнес среда и постоянно надвисналата опасност от нови административни забрани за извършване на стопанска дейност, много от кадрите в хотелите започват да се преориентират към други бизнеси или емиграция. Цели 90,3% от попълнилите анкетата очакват сериозна липса на кадри в хотелите в близко бъдеще, при само 9,7%, които са на мнение, че няма да имат проблем с намирането на персонал.

Изненадващо обаче, над 60% от хотелиерите твърдят, че все пак ще успеят да запазят ключовите си служители. 25% не са убедени, че ще се справят, а 12% все още не могат да преценят.

За мерките на правителството и компенсациите на бизнеса

Според собствениците и мениджърите на хотели, въпреки широко рекламираната подкрепа за бизнеса, настоящото правителство се проваля не само тук, но и в овладяването на пандемията, като цяло.

Само 3,7% от респондентите определят мерките за справянето с пандемията като „адекватни и навременни“. 44% смятат, че те са прекалено рестриктивни, докато 33% са на мнение, че мерките са прекалено либерални и закъснели.

На въпроса, доколко правителствените програми, като прословутата мярка 60/40, успяват да компенсират спада в приходите, причинен от пандемията, 58,5% от респондентите са категорични, че тези мерки въобще не могат да компенсират този спад, а 39% са на мнение, че те „горе-долу компенсират“.

С консенсус от 79,3%, хотелският бизнес е на мнение, че правителствените мерки са „хаотични и неуспешни“ и само 20,7% от респондентите ги определят като „отчасти успешни“.

Оценката за работата на министъра на туризма през изминалите месеци също клони към студената скала на термометъра – само 14,6% от попълнилите анкетата са доволни от работата на Марияна Николова, докато 69,5% отговарят, че по-скоро не са доволни. Все пак, 77% от респондентите се обединяват около позицията, че браншът има нужда от отделно министерство на туризма.

Голяма тревога от резултатите на допитването обаче буди фактът, че 69,5% от хотелиерите очакват „вълна от фалити“ до края на годината – факт, който би трябвало да замига като предупредителна лампичка в съзнанието на управляващите и особено на тези от тях в ресор „Туризъм“.

Идат избори…и какво от това?

Оказва се, че въпреки предстоящите през тази седмица избори, 69,5% от хотелския бизнес не очаква някакво подобрение на ситуацията – факт, който показва занижени очаквания към работата на следващото правителство, но в същото време отваря добри възможности, чрез адекватни действия управляващите да поднесат приятни изненади.

В допитването нямаше как да не бъде зададен и въпросът, „Коя партия – кандидат в предстоящите избори, има най-смислена програма по отношение на туризма, според Вас?“. Изненадващо, фаворит на бранша тук е „Има такъв народ“ с 41,5%, втори са Демократична България с 19,5% , следват БСП (14,6%), ГЕРБ (12,2%), „Изправи се БГ“ и ВМРО с по 4,9%, и накрая ДПС с 2,4%.

Решения има, но трябват и решителни действия

След като помолихме хотелиерите да споделят оценката си за бизнес средата, мерките на правителството, както и очакванията им около изборите, може би най-интересният въпрос в допитването беше, кое е най-важното, което трябва да се случи в близките месеци, за да започне стабилизиране на хотелския бизнес.

Сред разнообразието от отговори категорично изпъкнаха нуждата да се планира и реализира адекватен маркетинг на дестинацията на международно, национално и регионално ниво (26,8%), отпадането тестването и карантината в генериращите за туризма ни пазари (19,5%), отмяната на всички ограничения за работата на хотелите (12,2%), нуждата от обединение на бранша, за да се постигнат общи цели (12,2%) и с по 8,5% – масовата ваксинация и редуцирането или опрощаването на данък сгради и такса смет за периодите, през които хотелите не са работили или са работили с намалени обеми.

А на въпроса кога бизнесът ще се върне към предепидемичните си нива, болшинството от хотелиерите са по-скоро песимистично настроени – между 3 и 5 години (60%). 26,5% смятат, че това може да стане до две години, а около 10% предвиждат, че възстановяването ще отнеме не по-малко от пет години.

Като заключение, хотелиерите ще направят всичко възможно, за да запазят бизнеса и служителите си, но в същото време очакват от изпълнителната и законодателната власти по-сериозна ангажираност и готовност за решителни действия.

Пълните резултати от допитването могат да бъдат прегледани тук..

За ВАНЕ

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели е професионална (съсловна) организация, която обединява мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи от цялата страна. Членовете на организацията управляват градски, ваканционни и спа хотели с общо над 14 хил. хотелски стаи, главно в категории 4 и 5 звезди.