Отворено писмо, във връзка с предложенията на здравния министър за налагане на ограничения в редица сектори

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО:
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ –
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МАРИЯНА НИКОЛОВА –
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КИРИЛ АНАНИЕВ –
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЕНИЦА САЧЕВА –
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ –
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ –
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИИТЕ

ОТНОСНО: Предложения на здравния министър за налагане на ограничения в редица сектори от 27 ноември 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ) изразява своята тревога, във връзка с предлаганите от здравното министерство мерки, част от които включват повторно затваряне на заведения за хранене, в това число и хотелски ресторанти и барове.

Ако бъдат приети в предложения вид, тези мерки ще нанесат тежък, а в някои случаи и фатален удар върху много хотели, чийто бизнес през последните месеци едва се посъвзе от извънредното положение, наложено на 13 март 2020 г.

Скорошно допитване на БАПМХ до бранша показа, че в България няма нито един случай на заразяване с коронавирус в хотел, което е показателно за сериозността, с която хотелиерите се отнасят към безопасността на гостите си.

От друга страна, хотелският бизнес е комплексен бизнес, който включва различни, работещи в синхрон „компоненти“, като един такъв компонент са хотелските ресторанти. Ако тези ресторанти бъдат принудени да затворят, в много случаи това ще доведе до затварянето на самите хотели, защото те няма да има възможност да осигурят елементарно изхранване на гостите си, които ползват нощувки.

Това вече се случи напролет, по време на извънредното положение, когато заради забраната за функциониране на ресторантите и спа центровете, много хотели затвориха, а екипите им, създавани с години, трябваше да отидат на трудовата борса.

Ако отново се стигне до забрана за функциониране на заведения към хотели, социалната цена на мерките ще бъде изключително висока – хиляди служители, оставени без препитание, които едва ли биха приели доводите, че всичко това всъщност се прави за тяхно добро.

Ако предложените мерки бъдат приети в настоящия си вид, очакваме да се стигне до:

 • масови фалити на хотели.
 • фалити на редица свързани с хотелите бизнеси – производители на храни и напитки, търговски и транспортни фирми, доставчици на продукти и услуги за оперативното функциониране на хотелите, доставчици, изпълнители и подизпълнители за строителството и реновацията на хотели и много други.
 • пълна катастрофа на и без това очертаващият се като незапомнено слаб зимен туристически сезон у нас.

Във връзка с горното, ние настояваме да не бъдат затваряни ресторанти, спа, фитнес и уелнес центрове и въобще да бъде ограничавана работата на хотелите, преди правителството да е обявило програма с разумни икономически мерки за компенсиране на бизнеса и служителите, което ще позволи на хотелиерите да избегнат фалити, а заетите в сферата на туризма и свързаните бизнеси да запазят доходите си.

Такава програма трябва да включва:

 • За периода на действие на новите рестриктивни мерки, държавата да поеме издръжката на персонала на затворените със заповед бизнеси (ресторанти, спа центрове и пр.), в размер на 80% от доходите преди затварянето, а работодателят да бъде освободен от задължението за изплащане на оставащите 20% – с цел да се запази заетостта на хората.
 • Програмата „60/40“ да бъде удължена поне до април 2021 г. с опция за последващо удължаване – до 1 юли 2021 г., като тя да важи и за новооткрити през 2020 г. хотели.
 • До края на 2020 и за следващата 2021 г. да отпаднат таксите за категоризация, прекатегоризация или промяна на обстоятелства за туристическите обекти.
 • Освобождаване от такса смет и данък сгради на хотели, на които се налага да преустановят своята дейност в резултат на приетите противоепидемични мерки. Гратисният период да важи за времето, в което съответният хотел не е функционирал.
 • Мораториум върху вноските за главница и лихви по кредитите на юридически и физически лица в сферата на туризма за периода, в който са в сила мерките, плюс един месец допълнително, което е необходимо време за рестартиране на дейността на хотелите.

В заключение бихме искали да напомним, че туризмът създава поминък на хиляди хора, включително на такива от малцинствата и в райони с традиционно висока безработица, което го прави един от социално най-значимите сектори в икономиката.

В същото време, днес, туризмът и в частност хотелите са поставени „на командно дишане“, заради липсата на международни пътувания, а и заради заповед РД-01-651/ 11.11.2020 г. на здравния министър, с която бяха наложени драстични ограничения за провеждането на обществени мероприятия – конференции, семинари и изложения, което пък доведе до масови анулации на всякакви събития в хотелите.

Без да пренебрегваме сериозността на епидемиологичната обстановка и необходимостта от решителни действия за гарантиране на здравето на хората, апелираме правителството да създаде механизъм, чрез който не просто да подкрепи, но буквално да спаси бизнеса и заетостта в хотелите.

Оставаме на разположение за бъдещ диалог и евентуални пояснения към предложенията в това писмо.

С уважение,

Георги Дучев
Изпълнителен директор
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

БАПМХ проведе работна среща с министъра на туризма Николина Ангелкова

На първи август, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели проведе работна среща с министъра на туризма Николина Ангелкова.

В срещата, от страна на Асоциацията участваха над 25 представители – мениджъри на някои от най-успешните хотели и хотелски групи в страната. От страна на министерството, освен министъра, участваха също Лиляна Арсова – директор дирекция „Туристическа политика” и Ани Хараламбиева – главен експерт в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“.

Срещата премина в конструктивен дух, а по-важните неща, които се казаха на нея бяха следните:

 • Министър Ангелкова направи обзор на програмата за национална туристическа реклама за 2020 г., като посочи, че през следващата година ще бъдат фокусирани усилия за привличане на туристи в националните ни курорти от двата пазара, които през тази година са отчели най-голям спад – Германия и Русия.
 • Общият бюджет за реклама през 2019 г. е 11 млн. лв., като бюджетът за 2020 г. все още не е приет, но се търсят варианти той да бъде увеличен. За да се повишат средствата за реклама обаче, секторът трябва да излезе „на светло“ и въвеждането на ЕСТИ е ключов елемент това да се случи. В момента, по данни на НАП, 70% от туризма е в сивата икономика.
 • През 2020 се предвижда специален механизъм, чрез който да се насърчи организираният туризъм в „крилата“ на летния сезон – май-юни и септември. Ще бъдат обхванати летищата Варна и Бургас. Не става дума за директно дотиране на „седалки“ (което е забранено), а по-скоро за рекламни активности с конкретен измерител – брой туристи, настанени в местата за настаняване. Повече подробности за този механизъм се очакват в края на август.
 • По отношение на рекламните активности, ще се разчита на участието в изложения, телевизионна реклама, както и на дигитална реклама, за която обаче остана впечатлението, че до голяма степен ще се яви като „бонус“ към пакетите на телевизиите – ВВС, CNN, National Geographic, Travel Chanel, Euronews и пр.
 • На въпрос, какво се прави за промотиране на София като дестинация, министърът отговори, че промотирането не само на София, но и на други общини е задължение на самите общини, които събират целия туристически данък, заедно с местните данъци и такси. Министерството изисква от общините да имат стратегия за туризъм, но до момента, заради липсата на санкции, много от тях са пренебрегвали това изискване. С новите промени в закона за туризма, които предстои да бъдат приети, се засилва още повече контролът, дали и как общините работят в тази насока. Също така, с промените, ще се даде право министърът на туризма да издава административни актове на кметове и да налага глоби, ако не си изпълняват задълженията във връзка с туристическата реклама.
 • Друг въпрос беше свързан с регулирането на местата за настаняване от споделената икономика (Airbnb), които реално създават нелоялна конкуренция на хотелите, защото не плащат никакви данъци. В тази връзка, към министерството на туризма отскоро е създадена работна група, която проучва опита на други европейски страни с този казус. Платформите от типа на Airbnb, които предлагат краткосрочно настаняване, няма как да бъдат забранени, но се търсят възможности за въвеждането на регулации.

БАПМХ взе участие в заседанието на Националния съвет по туризъм Златни пясъци

На 22 юли, БАПМХ взе участие в заседанието на Националния съвет по туризъм, което се проведе в КК „Златни пясъци“.

Дневният ред на заседанието включваше три точки:

 • Представяне на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г.
 • Резултати от сезон Зима 2018/2019г., междинна оценка и прогноза за сезон Лято 2019 г.
 • Разни.

По-важното от заседанието, заедно с коментари от участниците:

 • Можете да се запознаете с Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 тук >>
 • На заседанието участваха представители на министерства (спорт, образование, отбрана и пр.), представители на организации за управление на туристически райони (Родопи, Долина на розите, Северно и Южно Черноморие) и браншови сдружения – БАТА, АБТТА, БХРА, НБТ, БАЕТ, БСБСПА и разбира се БАПМХ.
 • Общият бюджет за национална туристическа реклама за 2019 г. е 11 млн. лв. – сума, която доста от участниците в заседанието определиха като „шокиращо ниска“.
 • Очаква се, в края на август т.г. правителството да отпусне допълнителни средства за национална туристическа реклама и по-специално за организиран туризъм, но министерството все още не може да коментира, каква ще бъде сумата, нито какъв ще е механизмът, по който ще бъде изразходвана тя.
 • Една от насоките, в които беше обявено че работи министерството на туризма, е издаването на многократни туристически визи, специално за Турция и Русия.
 • Министър Ангелкова изрази недоволство от темпото, с което хотелите се регистрират в ЕСТИ и отправи предупреждение, че от първи октомври тези, които не са регистрирани в системата ще започнат да понасят санкции, включително глоба и декатегоризиране. От друга страна, представители на браншови организации коментираха, че данните, които хотелиерите трябва да подават в ЕСТИ се припокриват с данните, въвеждани в хотелски софтуери, като Clock Software, което означава, че почти цялата необходима информация за ЕСТИ може лесно да бъде „експортирана“ от тези хотелски софтуери. Министърът се съгласи и коментира, че в момента се работи по този казус.
 • До края на 2019 г. ще бъде разработена единна творческа концепция за промотиране на бранд „България“ на чуждите пазари. Министерството очаква предложения за нови канали, изложения и формати за промотиране на дестинацията в чужбина. Според представители на браншови сдружения, в годишната програма са пропуснати изложения на ключови пазари, като скандинавския, полския, чешкия, Бенелюкс и пр.
 • Други основни коментари от страна на бранша бяха свързани с недостатъчното внимание, което се обръща на по-малките туроператори и работата с авиопревозвачите, включително за намиране на начини за субсидиране на чартърни полети.
 • Според министерството на туризма, по Черноморието се наблюдава 5-8% спад на чуждите туристи, като общо за страната, този спад е 3-6%. Според БХРА, реалният спад на чуждите туристи по Черноморието е 20%, а спадът на приходите – 30%.

БАПМХ организира дискусия с тема „Туристическа дестинация България – гледната точка на авиокомпаниите“

На 24 юни в столичния хотел „Кооп“, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели организира дискусия с тема „Туристическа дестинация България – гледната точка на авиокомпаниите“.

Гост-лектор на дискусията беше Зиед Геблауи – директор продажби за България, Албания, Македония и Косово на Lufthansa Group.

Гостът направи презентация на състоянието и тенденциите в пътуванията към България, която бе последвана от дискусия между него и участващите хотелиери.

Преди дискусията беше проведено заседание на Управителния съвет на Асоциацията, по време на което бяха разгледани и одобрени нови кандидатури за членство.

БАПМХ стана генарален партньор на Хотелския форум

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели беше генерален партньор на Хотелския форум (Hotel & Tourism Investment Forum) – най-авторитетната конференция за инвестиции, управление и маркетинг на хотели в България, която се проведе на 29 и 30 май в зала 3 на Националния дворец на културата.

Над 400 делегати се включиха в събитието, повечето от които инвеститори и професионалисти, които вземат решенията в хотелите – изпълнителни директори, генерални мениджъри, управляващи директори, комплексни управители и др.

Информативната и образователна програма на Форума покри широк кръг от теми, които вълнуват хотелиерите – какви инвестиции предстои да бъдат направени в хотели у нас, какви са тенденциите в архитектурата и интериорния дизайн на хотела, как иновациите могат да увеличат приходите и печалбата, кои технологии, компании и решения променят индустрията, какви са специфичните предизвикателства и възможности пред хотелиерите и много други.

Като лектори във Форума се включиха водещи чуждестранни и български експерти, инвеститори и директори в хотелски групи и технологични компании, сред които двама професори от най-престижния университет в тази област света – Ecole hôtelière de Lausanne в Швейцария:

 • Проф. д-р Рей Юниус – член на изпълнителния комитет на Ecole hôtelière de Lausanne (Швейцария);
 • Хорациу Тудори – професор по управление на приходите в Ecole hôtelière de Lausanne (Швейцария);
 • Чо Вонг – основател и управляващ директор на Compass Edge Europe;
  Йорис Бертен – глобален търговски директор в OTA Insight;
 • Джон Сийтън – управляващ директор ЕМЕА в Cendyn;
 • Дейвид Дженкинс – вицепрезидент по развитието за Русия, Балканите, Балтийския регион и Израел в Radisson Hotel Group;
 • Силвия Ловрета – директор „Развитие“ за Югоизточна Европа в Marriott International

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели организира среща във връзка с участието си на HTIF 2019

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели организира среща във връзка с участието си на Хотелския форум (Hotel & Tourism Investment Forum). Асоциацията ще бъде генерален партньор на най-авторитетната конференция за инвестиции, управление и маркетинг на хотели в България, която ще се проведе на 29 и 30 май в зала 3 на Националния дворец на културата.

Срещата се проведе на 19 март в хотел „Sense” София и на нея беше решено, дискусията, чийто символичен домакин по време на Форума да бъде БАПМХ да бъде „Управление на талантите: какво трябва да предложат хотелиерите, за да бъдат конкурентни на другите отрасли в търсенето на квалифициран персонал?“.

Сред другите теми, които предстои да бъдат обсъдени по време на Хотелския форум са:

 • Хотелът на бъдещето е вече тук: кои технологии и решения променят хотелския бизнес и как да се възползваме от тях?
 • Управление на приходите: възможно ли е да бъде предвидено търсенето в комплексна среда?
 • Игра на печалби: заслужават ли си инвестициите в хотели в България?
 • Дизайн и архитектура на хотела: кои са най-важните тенденции, предизвикателства и възможности
 • Летен сезон 2020: как да оцелеем в перфектната буря?
 • Иновации в маркетинга на хотела: как да изпъкнем пред конкуренцията…бързо?
 • Хотелските вериги в епохата на ОТА: защо брандът все още има значение?

 

Първата среща на БАПМХ ще бъде с тема „MICE туризъм в България и навън: тенденции и възможности“

На 12-ти февруари, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели организира първата си тематична среща, чийто фокус ще бъде MICE туризмът.

Домакин на срещата е хотел „Арена ди Сердика“ (София), а основните акценти ще бъдат:

 • Какви са последните тенденции в MICE пътуванията по света?
 • Защо България изостава спрямо съседите си, като Сърбия и Румъния, по отношение на MICE туризма и как това може да бъде променено?
 • Ако правителството и общините не са особено активни в промотирането на страната ни като MICE-дестинация, какво може да направи бизнесът, за да промени статуквото?

Сред участниците в срещата ще бъдат членове и кандидат-членове на Асоциацията – генерални мениджъри, изпълнителни директори, собственици и оперативни директори на хотели и хотелски групи, сред които „Арте СПА § Парк“ (Велинград), „Бест Уестърн Плюс Хотел Експо“ (София), „Грийн Лайф Ризортс“, „Гранд Хотел София“, „Лъки Банско“, „FPI Hotels & Resorts“ (хотел „Арена ди Сердика“), „Sense Hotel“ (София), „Бест Уестърн Плюс Сити“ (София), „Бест Уестърн Премиер Летище София“, „Кооп“ (София), „Метрополитън“ (София), „Севтополис Медикъл § СПА“ (Павел баня), „Централ“ (София), „Ястребец Уелнес и СПА“ (Боровец), „Рамада“ (София) и други.

Гост-лектор ще бъде Марк Томас – изпълнителен директор на HRG Bulgaria – една от най-успешните фирми, които се занимават с бизнес пътувания и MICE туризъм у нас.

За Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели
Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели е професионален клуб, който се грижи за интересите, разширяването на деловите контакти и професионалното развитие на хората, които управляват хотели и хотелски групи – изпълнителни директори, оперативни директори, клъстър генерални мениджъри, генерални мениджъри, управители, комплексни управители, собственици, ангажирани с управлението на хотела и др.

БАПМХ преследва професионални и съсловни, а не политически или лобистки цели.

Основните цели на БАПМХ са:

 • Квалификация: Да съдейства за повишаването на квалификацията и познанията на членовете си чрез различни семинари, конференции, обучения, изложения, професионална литература и пр.
 • Платформа за контакти: Чрез периодични срещи, да създаде среда за нефорални контакти и обмен на информация между членовете си.
 • Имидж: Да промотира и пази доброто име на професията на хотелския мениджър, както и добрите практики в нея.
 • Маркетинг: Чрез различни инициативи да съдейства на членовете си за привличане на нов бизнес и нови клиенти.
 • Етични и професионални стандарти: Да работи в посока приемането, налагането и поддържането на високи етични и професионални стандарти в областта на управлението на хотела.

Повече за целите, дейността и членовете на Асоциацията може да откриете тук>>

Учредиха Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

На 27-ми ноември миналата година, в Гранд Хотел София, 18 изпълнителни директори, генерални мениджъри и собственици на 4- и 5-звездни хотели учредиха Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ).

В точния момент…
През последните няколко години ясно се очерта необходимостта от създаването на клуб – гилдия на професионалистите в мениджмънта на хотели, която:

 • да създаде работеща платформа за периодичен и неформален нетуъркинг
 • да осигури възможности за дебат по актуални за професията теми.
 • чрез различни събития да съдейства за повишаването на квалификацията както на членовете си, така и на техните служители.
 • да работи в посока налагането и поддържането на високи етични и професионални стандарти и с течение на времето да се превърне в своеобразен защитник и пазител на имиджа на професията.

…правилната организация…

 • Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели е сдружение на физически (не юридически) лица.
 • БАПМХ се грижи за интересите на хората, които управляват хотели и хотелски групи – изпълнителни директори, оперативни директори, клъстър генерални мениджъри, генерални мениджъри, управители, комплексни управители, собственици, ангажирани с управлението на хотела и др.
 • БАПМХ преследва професионални и съсловни, а не политически или лобистки цели.

…от подходящите инициатори
Уредяването на БАПМХ става по инициатива на организаторите на Хотелския инвестиционен форум. След няколко успешно проведени конференции и многобройни дискусии по време на тях, ясно се очерта необходимостта от създаването на общност на професионалистите, които управляват хотели – социален и професионален кръг, в който те да общуват с колеги, да се информират за новостите в бранша и да решават съвместно специфични проблеми и предизвикателства, пред които са изправени.